För dig på sterilcentralen

Användarmanualer (IFU), rengöringsinstruktioner mm hittar du under respektive produktområde.  Vi har samlat all information kring en produkt under det produktområde den tillhör: axel/armbåge/hand, fot, knä, höft eller övrigt. Instrumentförteckningar hittar du i operationsmanualerna eller genom att du kontaktar vår Kundservice.
Bild SMR instrument                 Montering slagham + staminför