Knäprotes

Ska du få en ny knäled? LINK både utvecklar och säljer knäproteser till sjukhus över hela världen. Liksom för höftledsbesvär, är den vanligaste orsaken till långvariga ledbesvär att man utvecklat artros i leden. Det är då man oftast behöver en ny knäled i form av en knäledsprotes, antingen en halvprotes eller en totalprotes.

Vanligen startar artrosen i ena sidan av leden, oftast knäets insida. Så länge artrosen är begränsad till den ena sidan av knät, så kan man genomföra en så kallad halvprotesoperation, vilket är en enklare operation än då man sätter in en ”totalprotes”, d.v.s. en helt ny knäled samt har den fördelen att man lättare kan byta ut knäprotesen om den på längre sikt skulle lossna. Vid längre gången artros väljer man i allmänhet att sätta in en totalprotes och även vid denna operation, liksom för halvproteser för knä och för höftleder, blir de allra flesta av patienterna smärtfria och nöjda med knäledsprotesen.

Vill du veta/läsa mer knäoperationer finns utmärkt patientinformation på den här länken: Gångbar som Svenska Knäprotesregistret tagit fram.  

 

 

 Gemini fixed bearing (kopia) beskuren